Revize elektro, revize elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, strojů ...


Úkony prováděné při revizi elektrospotřebičů, strojů a elektrického ručního nářadí


Vizuální prohlídka

obnáší odborné posouzení :

Měření

Měřením speciálním revizním přístrojem zjišťujeme :

Funkční zkouška

Provedením funkční zkoušky ručního elektrického nářadí a spotřebičů ověřujeme :Revizní zpráva

Revizní zpráva vystavená revizním technikem vždy obsahuje :Revizní zprávy předáváme zákazníkovi obvykle v elektronické podobě na CD. Společně s ním od nás zákazník obdrží vytištěný seznam revidovaných zařízení a protokoly o zařízeních, která nevyhověla revizi, s návrhy na odstranění zjištěných poruch a neshod. Viz vzor revizní zprávy

Po dohodě se zákazníkem je možné revizní zprávu předat v tištěné i elektronické podobě.

Jak probíhá proces revize

Vlastní revizní proces probíhá ve čtyřech fázích :

1. Označení a evidence zařízení

2. Provedení revize elektrické bezpečnosti

3. Zpracování naměřených dat

4. Předání revizní zprávy a příloh zákazníkoviPo dohodě se zákazníkem provedeme odstranění zjištěných závad menšího rozsahu na místě, případně provedeme celkovou údržbu a odstranění všech závad spotřebičů, nářadí a strojů společně s vyhotovením nové revizní zprávy, opravňující provozovatele zařízení nadále využívat.

Zpět na úvodní stránku REVIZE ELEKTRO

Copyright © 2008 ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o., CMS designed by Softima s.r.o. | NAVRCHOLU.cz