Revize elektro, revize elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, strojů ...


Přístrojové vybavení pro revize elektrozařízení


Ukázka našeho přístrojového vybavení pro revize různých druhů elektrozařízení


Metrel Instaltest 61557

Elektrorevize rozvaděčů a revize elektroinstalací v objektech provádíme měřicím přístrojem Instaltest 61557 od firmy Metrel, který umožňuje měřit proudové chrániče, impedanční smyčku, přechodové odpory a izolační odpory do 1000 V.
Illko Revex Profi

Revize elektrických spotřebičů, revize elektrického nářadí a revize strojů provádíme přístrojem Revex Profi, od renomované české firmy Illko. Pro následnou identifikaci spotřebičů označujeme všechny revidované spotřebiče plastovými omyvatelnými štítky s čárovým kódem. Součástí přístroje je databázový software Revize Profi, s jehož pomocí vytvoříme přehlednou databázi spotřebičů. Zároveň program automaticky hlídá další revizní lhůty spotřebičů.

Chauvin Arnoux CA.6412

Zemní odpory uzemnění a hromosvodů měříme přístrojem CA.6412 od firmy Chauvin Arnoux. Přístroj je konstruován pro měření odporu zemniče a proudu zemničem. Pro ověření správné funkce přístroje v terénu slouží kalibrační smyčka. Používáme pro revize hromosvodů na stavebních objektech.

PU 184 Delta

Měřicí přístroj PU 184 DELTA je určen pro kontrolu a revizi elektrických předmětů dle ČSN 331600, ČSN 331610 (pro el. spotřebiče) a DIN VDE 0701 díl 1 a 240.

# ověření napětí na ochranném vodiči, správnost zapojení zásuvek # měření velikosti síťového napětí # měření proudu odebíraného spotřebičem, trvalé zatížení 16 A, krátkodobě 24 A # měření dotykového proudu dle DIN VDE 0701 díl 240 # měření odporu ochranného vodiče napětím 500 V, proudem 1 mA v rozsahu 2…20 M? # měření odporu ochranného vodiče proudem větším jak 200 mA v rozsahu 2…20 ? # měření unikajícího proudu náhradní metodou v rozsahu 2…20 mA # měření unikajícího proudu rozdílovou metodou v rozsahu 20 mA

PU 294 Delta

Přístroj pro revize elektrických spotřebičů a zdravotnických elektrických zařízení. Přístroj je vybaven hodinami reálného času (RTC), pamětí až pro 10000 naměřených hodnot a podsvíceným grafickým LCD displejem.Přístroj PU 294 DELTA je určen k měření při revizích elektrických spotřebičů dle ČSN 331600 a zdravotnických elektrických přístrojů dle ČSN EN 60601–1.Lze jej používat při revizi nových výrobků, revizi průběžné a revizi výrobků po opravách. S příslušenstvím PD 294 lze revidovat také třífázové spotřebiče.

Notebook HP nx6110

Zpět na úvodní stránku REVIZE ELEKTRO

Copyright © 2008 ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o., CMS designed by Softima s.r.o. | NAVRCHOLU.cz