Revize elektro, revize elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, strojů ...


Revize elektrorozvaděčů nemusí nijak omezit chod budovy

Firmy s velkými elektrorozvaděči občas mají problém s objednáním revize elektrorozvaděčů, rozvodových skříní a elektrorozvoden. Tato situace nevzniká proto, že by společnosti chtěly záměrně tuto revizi oddálit, ale spíše proto, že nechtějí omezit provoz společnosti. Každá firma musí v dnešní době pracovat naplno a nemůže si dovolit téměř žádná zdržení. Ovšem moderní revize elektrorozvoden už pro chod budovy žádné zdržení nepředstavují.


Situace již není taková, jako bývala dříve

Ještě před několika lety opravdu revize elektrorozvaděčů mohla znamenat určité problémy v chodu celé budovy. Do budovy najednou vtrhla parta několika revizních techniků s velikým nářadím a mnoha měřiči. Jejich pohyb po budově s mnoha druhy nářadí mohl znepříjemnit chod celé budovy a všech jejích zaměstnanců. Revizní technici elektrozařízení bezhlavě vykonávali svou práci, bez ohledu na okolí a firmu. Taková situace se vám nyní rozhodně nestane. Zejména pokud zvolíte naše revizní techniky elektrických rozvoden a zařízení.


Už žádné velké nářadí a nástroje

Naši revizní technici elektrických zařízení ke své práci využívají moderní nářadí pro měření a revize elektro . Tyto nástroje jsou mnohem menší, než před léty a díky tomu nebudou nikde překážet. Práce s moderními nástroji je navíc velmi přesná a rychlá. Revize tedy nebude trvat zbytečně dlouho. Díky přesnosti a rychlosti moderních nástrojů pro měření a revizi budou výsledky známy téměř okamžitě. Počítačově vám zpracujeme veškerá naměřená data společně s přehlednou evidencí zaměřených elektrozařízení.


Revize provádí pouze kvalifikovaní revizní technici

V naší společnosti provádí revize elektrorozvoden a elektrozařízení pouze kvalifikovaní odborníci ve svém oboru. Revize elektrozařízení a elektrorozvoden provádí výhradně certifikovaní revizní technici elektrických zařízení s potřebnou kvalifikací a osvědčeními pro dané zařízení a prostředí. Protože se jedná o profesionály, jsou samozřejmě ohleduplní i k samotnému chodu vaší budovy. Jejich snahou tedy bude práce v tichosti a bez narušování.


Drobné opravy vyřešíme na místě

Pokud bude naším revizním technikem zjištěna závada drobného rázu, okamžitě uvědomí příslušnou osobu a obvykle také nabídne řešení. Drobné závady mohou být po domluvě odstraněny revizním technikem přímo na místě. Pokud bude poškození elektrozařízení nebo elektrorozvoden náročné, i v tomto případě jsme schopni vám pomoci. Nemusíte sami hledat složitě firmu, která by vám zjištěné závady odstranila. Dlouholeté zkušenosti nás opravňují doporučit Vám spolehlivé odborníky na elektroinstalační práce. Za dlouhá léta působení v oboru máme již přehled o kvalifikovaných a spolehlivých firmách na opravy elektrozařízení. Rádi vám některou z nich doporučíme a ušetříme vaše starosti.

Copyright © 2008 ABAX SERVISNÍ CENTRUM s.r.o., CMS designed by Softima s.r.o. | NAVRCHOLU.cz